Dünya’da ve Türkiye’de Sosyal Medya:Web 2.0

Teknolojinin hızla gelişmesi ve internetin hem kullanım hızının hem de kullanım alanının genişlemesi ile birlikte gerek sosyal alanlarda gerekse de iş hayatında eski alışkanlıkların ve iş görme şekillerinin birçoğu farklılık göstermiştir. Bu değişiklikler hayatımıza birçok yeni kavramın girmesini de sağlamıştır. Bu kavramlardan biri de sosyal medyadır. En sade tanımıyla sosyal medya; “insanların internet üzerinden yer […]